Tiffany

Tiffany Vase Sterling Silver Reeding

$2,500.00

Tiffany

Tiffany Vase Sterling Silver Reeding

$2,500.00

Tiffany Sterling Silver vase not weighted 12 1/8” Reeding around top

  • Description

Tiffany Sterling Silver vase not weighted 12 1/8” Reeding around top